Lex Esmeralda ❤️

Esmeraldas första år

Flickan föddes in i en familj som beskrivs i domstolshandlingar från förvaltningsrätten som en familj präglad av missbruk och psykisk ohälsa. Kort efter födseln överlämnades hon till barnmorskorna på BB i Norrköping och modern lämnade sjukhuset efter att motsatt sig socialtjänsten önskan om att placera både modern och dottern i ett skyddat boende.

Fadern hade redan innan förlossningen avlägsnats med hjälp av vakter från avdelningen då han uppträtt hotfullt mot både personal och verksamhetschef och även haft med sig egen lustgas som han inhalerat på förlossningsavdelningen. Efter förlossningen belades Esmeraldas uppgifter med sekretess, då det ansågs att fadern utgjorde ett sådant hot mot flickan att inget annat kunde tillämpas för hennes säkerhet. Tre månader efter Esmeraldas födelse dömdes den biologiska fadern till två års fängelse för grovt vapenbrott.

Socialtjänsten noterade att Esmeralda föddes med abstinens till följd av moderns missbruk under graviditeten.

Esmeralda omhändertogs vid nio dagars ålder och placerades då i ett jourhem. Några veckor senare beslutade förvaltningsrätten med stöd av lagen vård av unga (LVU) att flickan skulle tvångsvårdas och vid sju veckors ålder placerades hon i ett familjehem där hon växte upp.

Några månader innan Esmeraldas två-årsdag beslutade de biologiska föräldrarna sig för att överklaga LVU-placeringen och ville att LVU skulle upphöra. Saken prövades i förvaltningsrätten men fick avslag då fadern inte hade träffat Esmeralda sedan födelsen, moderns psykiska ohälsa kvarstod och ingen av föräldrarna kunde uppvisa att de var drogfria genom tester.

Den 20 september 2018 bestämde sig föräldrarna för att överklaga även detta beslut och ärendet togs upp i kammarrätten som inte delade socialtjänstens eller förvaltningsrättens åsikter och föräldrarna fick tillbaka sitt barn trots den tidigare nämnda psykiska ohälsan och ej uppvisad drogfrihet.

Tre veckor innan sin treårsdag 2019 flyttades Esmeralda tillbaka till den biologiska familjen och juldagen 2019 inkom en orosanmälan till socialtjänsten gällande vanvård och misshandel av flickan.

Dödsfallet

Den 30 januari 2020 beordrades polis till Esmeraldas hemadress i Norrköping. Där påträffades den då 3-åriga Esmeralda avliden och föräldrarna anhölls på sannolika skäl misstänkta för grovt vållande till annans död och brott mot griftefriden. Kroppen hade legat undangömd och död i cirka 3 dygn innan den hittades under en barnsäng. I lägenheten där kroppen anträffades befann sig utöver de misstänkta gärningsmännen också två pojkar, 14 år respektive 1 år gamla, som identifierades som Esmeraldas bröder.

Esmeraldas kropp överlämnades till Rättsmedicinalverket i LinköpingRättsläkaren som obducerade Esmeraldas kropp vittnade i tingsrätten om att svaren på de prover som togs på Esmeraldas hår, blod och urin påminde om provsvaren från en missbrukare. I rapporten från obduktionen som delgavs i förundersökningen och under förhandlingen kunde man påvisa att Esmeralda var kraftigt undernärd och hade 102 skador på kroppen, 4 narkotikaklassade preparat i och på kroppen, hjärnblödning, en bruten handled och lunginflammation orsakat av inandning av maginnehåll. Rättsläkaren noterade även att dödsförloppet var utdraget och pågått mellan 3 och 12 timmar.

Föräldrarna nekade till brott och hävdade att det hela var en tragisk fallolycka där Esmeralda ramlat och slagit i huvudet i badkaret.

Modern släpptes vid en av omhäktningsförhandlingarna under våren 2020, men häktades åter efter överklagande.

Åtalet och rättegången

Den 16 februari 2020 avskrevs den biologiska fadern från misstankar då han anträffats död i sin cell i häktet. Polisen meddelade då att man uteslöt både självmord samt brott och en internutredning inleddes.

Den 15 maj 2020 väckte kammaråklagare Anna Lander åtal emot Esmeraldas biologiska moder. Åtalet avsåg mord, två fall av synnerligen grov misshandel samt brott mot griftefriden. Modern åtalades samtidigt även för narkotikabrott och ringa narkotikabrott. När åtalet väcktes förnekade kvinnan brott.

Domen

Den 6 augusti 2020 dömdes modern till fängelse i 1 år och 9 månader för vållande till annans dödnarkotikabrott samt ringa narkotikabrott. Hon frikändes av Norrköpings tingsrätt från åtalspunkterna mord, synnerligen grov misshandel samt brott mot griftefriden. Hon dömdes även till att betala skadestånd till Esmeraldas två biologiska bröder på 30 000 kronor vardera.

Den 27 augusti 2020 lämnade åklagaren in en överklagan till Göta Hovrätt, även försvaret valde att överklaga tingsrättens dom. Förhandlingen förväntas ske i maj 2021. Tills dess är den biologiska mamman försatt på fri fot.